List of Universities in Slovakia

1Comenius University in Bratislava / Univerzita Komenského v Bratislave
2Slovak University of Technology in Bratislava / Slovenská technická univerzita v Bratislave
3Technical University of Košice / Technická Univerzita v Košiciach
4Slovak University of Agriculture in Nitra / Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
5University of Žilina / Žilinská univerzita v Žiline
6University of Constantinus the Philosopher in Nitra / Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
7Matej Bel University in Banská Bystrica / Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
8Pavol Jozef Šafárik University in Košice / Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
9Technical University in Zvolen / Technická univerzita vo Zvolene
10University of Economics in Bratislava / Ekonomická univerzita v Bratislave
11University of Prešov / Prešovská univerzita v Prešove
12University of St Cyril and Methodius of Trnava / Univerzita sv Cyrila a Metoda
13University of Trnava / Trnavská univerzita v Trnave
14Slovak Medical University in Bratislava / Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
15Alexander Dubček University of Trenčín in Trenčín / Trencianska univerzita Alexandra Dubceka v Trencíne
16Catholic University in Ružomberok / Katolícka univerzita v Ružomberku
17University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice / Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
18Pan European University (Bratislava School of Law) / Paneurópska vysoká škola
19J Selye University / Univerzita J Selyeho / Selye János Egyetem
20International Business College ISM Slovakia in Prešov / Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
21St Elizabeth College of Health and Social Work in Bratislava / Vysoká škola zdravotnícka a sociálnej práce sv Alžbety v Bratislave
22Academy of Fine Arts and Design Bratislava / Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
23Academy of Performing Arts in Bratislava / Vysoká škola múzických umení
24College of Management in Trenčín / Vysoká škola manažmentu City University of Seattle
25Academy of Arts in Banská Bystrica / Akadémia umení v Banskej Bystrici
26General Milan Rastislav Štefánik Armed Forces Academy in Liptovský Mikuláš / Akadémia ozbrojených síl gen M R Štefánika v Liptovskom Mikuláši
27Bratislava International School of Liberal Arts / Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
28Security Management College in Košice / Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
29School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava / Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
30Police Academy in Bratislava / Akadémia policajného zboru v Bratislave
31Vysoká škola Danubius (Vysoká škola v Sládkovičove)
32Central European College in Skalica / Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
33DTI University
34College of International and Public Relations Prague / Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
35Academia Medica Bratislava / Akadémia médií
36Danubius University in Sládkovičovo
List of Universities in Slovakia