List of Universities in Lithuania

List of public and private universities in Lithuania accredited by the Ministry of Higher Education in Lithuania. For more: List of universities by country.

Rank:Universities:
1Vilnius University / Vilniaus universitetas
2Vytautas Magnus University / Vytauto Didžiojo universitetas
3Lithuanian University of Health Science (Kaunas University of Medicine Veterinary Academy) / Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (Kauno Medicinos Universitetas)
4Vilnius Gediminas Technical University / Vilniaus Gedimino technikos universitetas
5Kaunas University of Technology / Kauno technologijos universitetas
6Mykolas Romeris University / Mykolo Romerio universitetas
7Klaipėda University / Klaipėdos universitetas
8Lithuanian Sports University / Lietuvos Sporto Universitetas
9ISM University of Management and Economics / ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
10Vilnius Academy of Fine Arts / Vilniaus dailės akademija
11Kazimiero Simonavičiaus University
12LCC International University / LCC tarptautinis universitetas
13European Humanities University / Europos Humanitarinis Universitetas
14Lithuanian Academy of Music and Theatre / Lietuvos muzikos ir teatro akademija
15Vilnius University of Applied Sciences / Vilniaus kolegija
16Kaunas College / Kauno Kolegija
17General Jonas Zemaitis Military Academy of Lithuania / Lietuvos karo akademija
18University of Applied Social Sciences / Socialinių mokslų kolegija
19Studiju kokybes vertinimo centras
20Klaipėda State College / Klaipėdos valstybinė kolegija
21Vilnius College of Technologies and Design / Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
22Alytus College / Alytaus kolegija
23Panevėžys College / Panevėžio kolegija
24Šiauliai State College / Šiaulių valstybinė kolegija
25Lithuania Business College / Lietuvos verslo kolegija
26Vilnius International School of Law and Business / Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla
27Kaunas Technical College / Kauno technikos kolegija
28Utena College / Utenos kolegija
29Marijampolė College / Marijampolės kolegija
30Vilnius Business College / Vilniaus verslo kolegija
31Vilnius College of Design / Vilniaus dizaino kolegija
32Kaunas College of Forestry and Environmental Engineering / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
33Lithuanian Maritime Academy / Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla
34North Lithuania College / Šiaurės Lietuvos kolegija
35Vilnius Co-operative College / Vilniaus kooperacijos kolegija
36Vilnius St Joseph Seminary / Vilniaus šv Juozapo kunigų seminarija
37University of Bialystok Faculty of Economics and Informatics / Balstoges universiteto filialas Ekonomikos-informatikos fakultetas
38St Ignatius of Loyola College / VšĮ Švento Ignaco Lojolos kolegija
39V A Graičiūnas Higher School of Management / V A Graičiūno aukštoji vadybos mokykla
40Kolping University of Applied Sciences / Kolpingo kolegija
41Telšiai Bishop Vincentas Borisevičius Priest Seminary / Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija
List of Universities in Lithuania